SPONSORID

 

KONGRESSI KORRALDAJAD

Traditsioonid ja muutused – jätkusuutlik tulevik

Rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni üle kolme aasta peetav kongress toimub 2017. aastal Eestis. AIMA eesmärk on teadvustada põllumajanduse tähtsust ühiskonnas põllumajanduse ajaloo kaudu ja soodustada muuseumide dialoogi põllumajanduslikel teemadel üle kogu maailma. Muuseumide ees seisab praegu raske ülesanne: hoida elus hindamatu väärtusega minevikku ning samal ajal minna kaasa kiirete muutustega. 2017. aasta kongressi fookuses ongi maaelu pärandi ja traditsioonide kasutamine, et juhtida muutusi jätkusuutliku tuleviku heaks.

Põllumajandus- ja maaelumuuseumidel on mitu nägu: nad on teadusasutused, ühiskondliku dialoogi kohad ning ainelise ja vaimse kultuuripärandi varamud. Kogud kasvasid kiiresti ajal, mil linnastumise tõttu oli kiiresti vaja koguda ja säilitada maaelu pärandit.

CIMA XVIII kutsub põllumajandus- ja maaelumuuseume ning kõiki maakultuuripärandiga tegelejaid üle kogu maailma mõtestama ja leidma koos vastuseid järgnevatele küsimustele:

 

  1. Kuidas põllumajanduse ja maaelu pärandit saab kasutada ülemaailmseks toiduga kindlustamiseks nüüdisaegses globaliseeruvas maailmas?

  2. Kas tänapäevane muuseum peaks oma eesmärgiks seadma ka sekkumise praegustesse põllumajanduslikesse vastuoludesse (geneetiline muundamine, riiklikud ettekirjutused, keemiliste ainete kasutamine ja keskkonnamõjud jm)?

  3. Kuidas põllumajandusmuuseumid tänapäeval koguvad, säilitavad ja tõlgendavad teavet ühiskondlike muutuste kohta, mis on mõjutanud või mõjutavad põllumajandust ja maaelu?

  4. Kuidas teie muuseumi kogud, näitused ja tegevused tutvustavad ajaloolist mälu ja praktilist pärandit?

  5. Kuidas teie muuseum kujundab ühiskonna arvamust põllumajanduse ja maaelu kohta (nii minevikus, olevikus kui tulevikus)?

  6. Kuidas on teie asutuse välised koostööpartnerid rakendatud arvamuste ja võimaluste paljususe vankri ette, et minna väljapoole tavapärasest põllumajandusmuuseumi tegevusruumist?

  7. Millised on välised takistused teie muuseumi igapäevatöö ja/või pikaajaliste plaanide tegemisel? Millist strateegiat kasutate ennetavaks planeerimiseks?

  8. Kuidas praegused probleemid mõjutavad teie muuseumi teadustegevust, näitusi ja külastajatele suunatud teenuseid?