SPONSORS

 

CONGRESS ORGANISERS

Maatalousmuseoiden Kansainvälisen Yhdistyksen (AIMA)

kongressi CIMA XVIII

Perinteet ja muutokset – kestävä tulevaisuus
10.–13. toukokuuta 2017 Tartossa

Maatalousmuseoiden Kansainvälisen Yhdistyksen joka kolmas vuosi pidettävä kongressi järjestetään vuonna 2017 Virossa. AIMA:n tavoitteena on kertoa maatalouden merkityksestä yhteiskunnassa maatalouden historian välityksellä ja edistää museoiden dialogia maatalouteen liittyvillä aiheilla koko maailmassa. Museoilla on tällä hetkellä edessään vaikea tehtävä: säilyttää mittaamattoman arvokasta perinnettä ja samalla kulkea nopeiden muutosten mukana eteenpäin. Vuoden 2017 kongressin teemoissa keskitytään maaseudun perinteiden ja perimän pohjalta muutoksiin kestävää tulevaisuutta ajatellen.

Maatalous- ja maaseutumuseot ovat hyvin monipuolisia: ne ovat tiedelaitoksia, yhteiskunnallisen dialogin paikkoja sekä aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön varastoja. Kokoelmat ovat kasvaneet nopeasti aikana, jolloin kaupunkilaistumisen vuoksi on ollut tarve kerätä ja säilyttää nopeasti maaseutuelämän perimää.

CIMA XVIII kutsuu maatalous- ja maaseutumuseoita ja kaikkia maaseudun kulttuuriperinnön parissa toimijoita koko maailmasta pohtimaan ja etsimään yhdessä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millä tavoin maatalouden ja maaseudun perintöä voitaisiin käyttää yleismaailmallisesti ravinnon takaamiseksi nykyaikaisessa globalisoituvassa maailmassa?
  2. Pitäisikö tämän päivän museon asettaa tavoitteekseen myös puuttumisen nykyisiin maatalouden ristiriitoihin (geneettinen muuntelu, valtiolliset määräykset, kemiallisten aineiden käyttö ja ympäristövaikutukset ym.)?
  3. Kuinka maatalousmuseot nykypäivänä keräävät, säilyttävät ja tulkitsevat tietoa yhteiskunnallisista muutoksista, jotka ovat vaikuttaneet tai vaikuttavat maatalouteen ja maaseutuelämään?
  4. Kuinka teidän museonne kokoelmat, näyttelyt ja toiminta esittelevät historiallista muistia ja käytännön perintöä?
  5. Kuinka teidän museonne heijastaa yhteiskunnan mielipidettä maatalouteen ja maaseutuelämään liittyen (menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa)?
  6. Miten laitoksenne ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on valjastettu eri näkökantojen ja mahdollisuuksien toteuttamiseksi ja maatalousmuseoiden tavanomaisten toimintatapojen laajentamiseksi?
  7. Millaisia ulkoisia esteitä esiintyy museonne päivittäisessä työssä tai pitkäaikaisten suunnitelmien toteutuksessa? Millaista strategiaa käytätte ennakoivassa suunnittelussa?
  8. Kuinka nykyiset ongelmat vaikuttavat museonne tieteelliseen toimintaan, näyttelyihin ja vierailijoille suunnattuihin palveluihin?